Zarząd

Kadencja 2022

Przewodniczący: mgr Dominik Delczyk (UWr)
Wiceprzewodnicząca: mgr Anna Malewska (UKSW)
Sekretarz: mgr Sebastian Barczak (UG)